แจ้งข่าวสาร การสมัครสอบและผลสอบ 4 เหล่าทัพ (ปี 56)

ขอให้นักเรียนสมัครสอบและผลสอบ 4 เหล่าทัพผ่านทาง Internet แคมป์มีนา' 56

 

เหล่า/
ขั้นตอน
ทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ ตำรวจ
รับสมัครทางInternet

14ม.ค.-28ก.พ.56
>> ระเบียบการทั่วไป
>>สมัครที่นี่

2 ม.ค.,เวลา 09.00 น. ถึง15ก.พ.56
,เวลา 16.00 น
>>สมัครที่นี่
7 ม.ค.-22ก.พ.56
>>คำแนะนำในการสมัคร
     ทางInternet

>>สมัครที่นี่
 4 ก.พ.-15 มี.ค.56
>>ระเบียบการ
>>สมัครที่นี่
สมัครทางไปรษณีย์

14 ม.ค.-15ก.พ.56

2-31 ม.ค.56    
สมัครด้วยตนเอง

 9-13มี.ค.56
ที่รร.นายเรืออากาศ กทม.

9-13 มี.ค.56
ที่รร.นายเรืออากาศ กทม.
9-14 มี.ค.56
ที่รร.นายเรือสมุทรปราการ
 
สอบวิชาการ

 30 มี.ค.56

31 มี.ค.56 6 เมษายน 56  8 เมษายน 56
สถานที่สอบ

ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต
>>แผนที่ มธ.รังสิต
>>แผนผัง มธ.รังสิต

>>NGVสาย1
>>NGVสาย2
>>NGVสาย3

ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต
>>แผนที่ มธ.รังสิต
>>แผนผัง มธ.รังสิต

>>NGVสาย1
>>NGVสาย2
>>NGVสาย3
        ม.รามคำแหง(บางนา)
>> แผนที่รามคำแหงบางนา
 
>> แผนผังรามคำแหง(บางนา)
 ม.รามคำแหง1(หัวหมาก)
ม.รามคำแหง2(บางนา)
ประกาศผลสอบรอบ1
ทางInternet

9-12 เมษายน 56
>> ดูที่นี่

>> ไฟล์สำรอง

10 เมษายน 56
>>ดูที่นี่

>>ไฟล์สำรอง
11 เมษายน 56
>>ดูที่นี่
 10 เมษายน 56
  >> ดูที่นี่
สอบพละ

16, 18-21 เมษายน 56

23,24-28 เมษายน 56
>>การสอบรอบ2

>>การยื่นเอกสารก่อนสอบรอบ2
29 เม.ย. ,1-4 พ.ค. 56  
ประกาศผลสอบรอบ2

13 พ.ค.56
>> ดูที่นี่

13 พ.ค.56
>>ดูที่นี่
13 พ.ค.56
>>ดูที่นี่
 13 พ.ค.56
>>ดูที่นี่