• 1
 • 2
 • 3

ผลการทดสอบ

 • ผลการทดสอบหลักสูตรเตรียมทหารเข้าแคมป์
 • ผลการทดสอบหลักสูตรเตรียมทหาร
 • ผลการทดสอบหลักสูตรเสริมความรู้

ผลการทดสอบหลักสูตรเตรียมทหารเข้าแคมป์

แคมป์เมษายน 57 แคมป์ตุลาคม  57 แคมป์มีนาคม 58

ผลสอบใหญ่

ผลสอบใหญ่

ผลสอบใหญ่

ผลสอบครั้งที่ 1
ผลสอบครั้งที่ 2
ผลสอบครั้งที่ 3
ผลสอบครั้งที่ 4

ผลสอบครั้งที่ 1
ผลสอบครั้งที่ 2
ผลสอบครั้งที่ 3
ผลสอบครั้งที่ 4

ผลสอบครั้งที่ 1
ผลสอบครั้งที่ 2
ผลสอบครั้งที่ 3
ผลสอบครั้งที่ 4

ผลสอบประจำวัน (กลางคืน)

   

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

   
Read More

ผลการทดสอบหลักสูตรเตรียมทหาร (ภาคเรียนที่ 2 ระหว่าง พ.ย.56-ก.พ.57)

เข้าเตรียมทหาร
(วันเสาร์-กลางวัน)
เข้าเตรียมทหาร
(วันเสาร์-กลางคืน)
เข้าเตรียมทหาร
(วันอาทิตย์)
ผลสอบใหญ่ ผลสอบใหญ่

ผลสอบใหญ่

 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่ 3
 ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5

 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่ 3
 ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่ 3
 ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ผลสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ   ผลสอบ ASEAN 
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่ 3
 

ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2 

ผลสอบรายวิชาคณิตศาสตร์   วิเคราะห์
 ครั้งที่1
 ครั้งที่ 2

 ครั้งที่ 3วิเคราะห์ผลสอบ 5 ครั้ง
ผลสอบASEAN    

 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2

   
Read More

ผลการทดสอบหลักสูตรเสริมความรู้ (ภาคเรียน2 ระหว่าง พ.ย.56-ก.พ.57)

ม.1 ม.2 ม.3

ผลสอบแบ่งห้อง
ผลสอบครั้งที่ 2
ผลสอบครั้งที่ 3
ผลสอบครั้งที่ 4
ผลสอบครั้งที่ 5
ผลสอบ ASEAN ครั้งที่ 2
วิเคราะห์ผลสอบ

ผลสอบแบ่งห้อง
ผลสอบครั้งที่ 2
ผลสอบครั้งที่ 3
ผลสอบครั้งที่ 4
ผลสอบครั้งที่ 5
ผลสอบ ASEAN ครั้งที่ 2
วิเคราะห์ผลสอบ
ผลสอบครั้งที่ 1
ผลสอบครั้งที่ 2
ผลสอบครั้งที่ 3 
วิเคราะห์ผลสอบ
ม.4 ม.5 ม.6
ผลสอบครั้งที่ 1
ผลสอบครั้งที่ 2
ผลสอบครั้งที่ 3
ผลสอบครั้งที่ 4
วิเคราะห์ผลสอบ
ผลสอบครั้งที่ 1
ผลสอบครั้งที่ 2
ผลสอบครั้งที่ 3
ผลสอบครั้งที่ 4 
วิเคราะห์ผลสอบ
ผลสอบครั้งที่ 1
ผลสอบครั้งที่ 2
ผลสอบครั้งที่ 3
วิเคราะห์ผลสอบ
Read More

ผลสัมฤทธิ์การสอบเข้าเตรียมทหาร

 • ผลสัมฤทธิ์การเรียน ปี 57
 • ผลสัมฤทธิ์การเรียน ปี 56
 • ผลสัมฤทธิ์การเรียน ปี 55
 • ผลสัมฤทธิ์การเรียน ปี 54

 สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2557
(รอบที่ 1 วิชาการ)

            เหล่า                    จำนวน(ที่นั่ง)       
ทหารบก 165 ที่นั่ง   
ตำรวจ 154 ที่นั่ง
ทหารเรือ 137 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 159 ที่นั่ง
ตำรวจน้ำ 86  ที่นั่ง
รวมเป็น 701 ที่นั่ง

       คิดเป็นที่นั่งจำนวน 701 ที่นั่ง
    คิดเป็นรายบุคคลาจำนวน 242 นาย    

คิดเป็นร้อยละ 50.95 บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 50%
# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 475 นาย
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)

 

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2557
(รอบที่2 พละศึกษา)

  เหล่า                        จำนวน          
ทหารบก  
ตำรวจ  
ทหารเรือ  
ทหารอากาศ  
ตำรวจน้ำ  
รวม  

 

 

 

 

 

สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี 2556
(รอบที่ 1 วิชาการ)

เหล่า  จำนวน
ทหารบก 160 ที่นั่ง
ตำรวจ   146 ที่นั่ง 
ทหารเรือ  156 ที่นั่ง 
ทหารอากาศ 132 ที่นั่ง 
ตำรวจน้ำ 42 ที่นั่ง
รวมเป็นที่นั่งได้ 636 ที่นั่ง

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2556
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า ตัวจริง ตัวสำรอง
ทหารบก  53  6
ตำรวจ  55  10
ทหารเรือ  12  3
ทหารอากาศ  18  1
ตำรวจน้ำ  1 2
รวม  139  22

                รวมเป็นที่นั่งทั้งสิ้น 636 ที่นั่ง                     
รวมเป็นจำนวนคน 237 คน    
คืดเป็นร้อยละ 53.9 % บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 50%
# จำนวนนักเรียนที่ส่งสอบแต่ละเหล่าโดยเฉลี่ย 440  คน
(บางส่วนไม่ได้สอบทุกเหล่า)

บางส่วนที่ติดรอบแรกลำดับที่ดีแต่ไม่ได้สอบรอบที่2
 เพราะติดเตรียมอุดมศึกษาและมหิดลวิทยานุสรณ์

 สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2555‏
(รอบที่ 1 วิชาการ)

เหล่า  
ทหารบก 151 ที่นั่ง
ตำรวจ   120 ที่นั่ง 
ทหารเรือ  129 ที่นั่ง 
ทหารอากาศ 111 ที่นั่ง 
รวมเป็นที่นั่งได้ 551 ที่นั่ง

 สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2555
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า ตัวจริง ตัวสำรอง
ทหารบก 52 คน 5 คน
ตำรวจ 37 คน 2 คน
ทหารเรือ 14 คน 4 คน
ทหารอากาศ 12 คน 2 คน
รวม 115 คน 13 คน
คิดเป็นบุคคล 187 คน จากผู้เรียน 429 คน
คิดเป็นร้อยละที่สอบติด 43.6 จากเป้าหมาย 50%
 

 สรุปผลสอบเข้าเตรียมทหารปี2554
(รอบที่ 1 วิชาการ)

เหล่า    
ทหารบก 104 ที่นั่ง   
ตำรวจ 87 ที่นั่ง
ทหารเรือ 93 ที่นั่ง
ทหารอากาศ 78 ที่นั่ง
รวมเป็น 362 ที่นั่ง

สรุปผลการสอบเข้าเตรียมทหารปี2554
(รอบที่2 พละศึกษา)

เหล่า  
ทหารบก 40 คน
ตำรวจ 31 คน
ทหารเรือ 11 คน
ทหารอากาศ 10 คน
รวม 92 คน

โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร

 • All
 • หลักสูตร
 • ผลสอบ
 • กิจกรรม
 • สถานที่
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random